Organizace zaměstnavatelů v období krize

Podle nového materiálu ILO „Employers´ Organisations responding to the impact of the crisis“ sehrály významnou roli v celosvětovém úsilí o zmírnění dopadů ekonomické krize organizace zaměstnavatelů. Ty hrají tradičně aktivní úlohu při vytváření národních politik trhu práce a období ekonomické krize není v tomto směru výjimkou. Reagovaly na její negativní důsledky a současně vytvářely podmínky pro dlouhodobější pozitivní změny, které v době krize vznikají.

Organizace zaměstnavatelů v období krize. FSP,_č. 3, 2010
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .