Překonat krizi a podpořit růst zaměstnanosti

Podle výsledků studie ILO „Accelerating a job-rich recovery in G20 countries: Building on experience“ vypracované ve spolupráci s OECD opatření k omezení ekonomické krize přijatá v zemích G20 v letech 2009 a 2010 zachránila nebo přispěla k vytvoření zhruba 21 milionů pracovních míst. Na poklesu počtu pracovních míst z druhé poloviny roku 2008 se v první čtvrtině roku 2010 nic nezměnilo, i když je patrný začátek ekonomického oživení. Současně narůstá podíl neformálního zaměstnávání a chudoba v rozvíjejících se zemích. Reálné mzdy rostou rovněž jen slabě, a to ve všech mzdových kategoriích.

Překonat krizi a podpořit růst zaměstnanosti. FSP,_č. 3, 2010
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .