Solidarita versus ekvivalence v českém důchodovém pojištění pohledem Ústavního soudu

Martin Holub

Dne 23. 3. 2010 Ústavní soud rozhodl o zrušení § 15 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a znovu tím rozproudil dlouhotrvající diskusi o míře solidarity a ekvivalence v českém systému důchodového pojištění. Ústavní soud rozhodoval o míře využití dvou základních principů – principu rovnosti a principu solidarity v důchodovém systému České republiky. Zjednodušeně řečeno, Ústavní soud konstatoval, že aplikování principu solidarity v takové míře, jaká je použita v českém důchodovém systému, odporuje ústavně zakotvenému principu rovnosti mezi jednotlivými příjmově diferenciovanými skupinami pojištěnců.

Holub, Martin, Solidarita versus ekvivalence v českém důchod. pojištění pohledem Ústavního soudu. FSP,_č. 3, 2010
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .