Z výsledků výzkumu v roce 2009

Vědecko výzkumná činnost VÚPS, v. v. i., v roce 2009 navazovala na předchozí výzkumnou činnost a byla realizována v rámci projektů souhrnného charakteru. Tematicky byla zaměřena na řešení aktuálních otázek vývoje a transformace sociálního systému v našem státě s přihlédnutím k prioritám vedení Ministerstva práce a sociálních věcí. Se zaměřením výzkumu a poznatky získanými jednotlivými výzkumnými týmy seznamuje následující text.

Z výsledků výzkumu v roce 2009. FSP,_č. 3, 2010
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .