Vytváření systémů monitorování a hodnocení výsledků integrace cizinců z třetích zemí v EU a v ČR

Jana Vavrečková, Ivo Baštýř

Předložený příspěvek popisuje genezi a dosažený stav přípravy a realizace systémů monitorování a hodnocení výsledků politik integrace cizinců z třetích zemí v členských státech Evropské unie a samostatně v České republice. Závěry Rady EU (listopad 2008) a na ně navazující německé a švédské iniciativy soustředily pozornost na význam a bariéry vytváření monitorovacího systému na unijní úrovni, který by umožňoval porovnávání a využívání zkušeností mezi členskými státy. Obsahová a metodická úskalí takového systému jsou naznačena na pozadí složitosti procesů integrace v jednotlivých státech a diferenciace integračních politik mezi státy. K tomu přistupuje rozdílnost informačních systémů o cizincích z třetích zemí z hlediska vymezení této skupiny cizinců i obsahu a způsobu získávání dat. Je zřejmé, že započatý proces vytváření systému monitorování integrace bude vyžadovat několikaleté úsilí jak na národních, tak na evropské úrovni. Článek je úvodem do problematiky s cílem otevřít výměnu názorů a zkušeností k této náročné a aktuální problematice.

Vavrečková, Jana, Vytváření systémů monitorování a hodnocení výsledků integrace cizinců z třetích zemí v EU a v ČR. FSP,_č. 4, 2010
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .