Slunečnice, o. s., poskytuje služby osobám s postižením

Šárka Zimová Dostálová

Slunečnice, o. s., je organizace s dvanáctiletou tradicí v poskytování služeb lidem s mentálním a zdravotním postižením. Usiluje o integraci osob s postižením do běžného života a pomáhá jim při zajišťování důstojných životních podmínek. Je plně profesionální organizací využívající práce stálých pracovníků, externistů a dobrovolníků.

Zimová Dostálová, Šárka, Slunečnice, o. s., poskytuje služby osobám s postižením. FSP,_č. 5, 2010
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .