Snižování chudoby ve Strategii EU 2020

9.12.2010
Jana Horynová Evropská unie dlouhodobě usiluje o snižování chudoby a odstranění sociálního vyloučení. V tomto směru si klade krátkodobé i […]