Analýza přínosu programu podpory procesu osamostatňování dětí umístěných v ústavních zařízeních

Andrea Blahovcová a Jana Plessingerová

Podpora procesu osamostatňování mladých lidí umístěných v ústavních zařízeních a jejich příprava na odchod z výchovné péče je jedním z prioritních témat v oblasti péče o ohrožené děti. Systematická pomoc mladým lidem, jejich vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti, poradenství v oblasti bydlení, práce a zdravého životního stylu apod. přispívá k jejich sociálnímu začleňování a je prevencí rizikového chování.

Blahovcová, Andrea, Analýza přínosu progra. podpory procesu osamost. dětí umístěných v ústavních zaříz.. FSP,_č. 6, 2010
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .