Vybrané ukazatele o dostupnosti sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Pavel Bareš

Dostupnost je vedle kvality klíčovým parametrem, který je sledován v souvislosti s poskytováním sociálních služeb (srov. MPSV, 2002; Skříčková, 2007: 2; Matoušek, 2007: 127–129). Nicméně nejde o pojem jednoznačně definovaný a lze uvažovat více různých rovin tohoto pojmu – geografickou dostupnost, finanční dostupnost, architektonickou dostupnost (bezbariérovost), časovou dostupnost či otevřenost služby vůči široké klientele (v této souvislosti lze uvažovat více různých aspektů, např. princip nízkoprahovosti, orientaci služeb na klienta, vymezení cílové skupiny, interkulturní otevřenost apod.).

Bareš, Pavel, Vybrané ukazatele o dostupnosti sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. FSP,_č. 6, 2010
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .