Ke změnám v důchodových systémech evropských zemí II

Marie Kořánová

Demografická a ekonomická situace si ve většině evropských zemí vyžádala reakci v oblasti důchodových systémů, zejména prodlužování věku odchodu do důchodu a často i změnu pravidel pro výpočet důchodových dávek. Následující příspěvek seznamuje se situací v Norsku a v Nizozemsku.

Kořánová, Marie, Ke změnám v důchodových systémech evropských zemí II. FSP,_č. 2, 2011
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .