Obchod a zaměstnanost v období globální krize: poučení do budoucna

Spolupořadateli konference „Trade and Employment Post-Crisis: Global Shocks, Structural Changes and Policy Responses“, která se konala 25. 10. 2010, byly ILO a Světová banka. Byla zaměřena na roli volného obchodu při podpoře růstu a vytváření pracovních míst. K danému tématu vyšla publikace „Trade and Employment in the Global Crisis“, jejímiž editory jsou Marion Jansen a Erik von Uexküll. Názory expertů ILO na danou problematiku a některá zjištění jsou obsahem následujícího příspěvku.

Obchod a zaměstnanost v období globální krize_poučení do budoucna. FSP,_č. 2, 2011
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .