Role a kompetence obcí v oblasti sociálních služeb

Jiří Horecký

Sociální služby mají pomoci člověku řešit jeho nepříznivou sociální situaci a jejich poskytování spadá do samostatné působnosti obcí, které však nemají v tomto směru dostatečné kompetence a zejména finanční zdroje na jejich zajišťování.

Horecký, Jiří, Role a kompetence obcí v oblasti sociálních služeb. FSP,_č. 2, 2011
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .