Sociální šetření u příspěvku na péči

Miloslava Lukešová

Zákon o sociálních službách je v systému sociálního zabezpečení České republiky průlomovou právní normou, která přinesla nové pojetí celého systému sociální ochrany a sociálních služeb. V podobě příspěvku na péči zavedl nástroj, který měl měnit podobu sociálních služeb včetně postavení uživatele této služby.

Lukešová, Miloslava, Sociální šetření u příspěvku na péči. FSP,_č. 2, 2011
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .