Vybrané údaje o personálním zajištění sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Pavel Bareš

Kvalita poskytovaných sociálních služeb a jejich efektivita se do značné míry odvíjejí od jejich personálního zajištění. O něm vypovídá poměrně široké spektrum informací, především informace o počtu pracovníků, jejich odborné kvalifikaci, pracovním zařazení, jejich pracovní náplni, získané praxi či přístupu ke klientům. Právě zachycení vybraných základních ukazatelů o personálním zajištění různých typů sociálních služeb bylo jedním z cílů výzkumného projektu „Analýza a prognóza potřeb poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením“, z jehož výsledků tento příspěvek vychází.

Bareš, Pavel, Vybrané údaje o person. zajištění soc. služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. FSP,_č. 2, 2011
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .