Měkké aspekty samoživitelství a nástroje veřejné politiky

Eva M. Hejzlarová

Samoživitelství se tematizuje nejčastěji v souvislosti s finančními obtížemi, kterým sólo rodiče čelí. Nedostatek financí však není jediným aspektem fenoménu samoživitelství, podstatnou složkou je také psychická zátěž, která může z finančních obtíží také vyplývat, ale může mít své zdroje i jinde (ve výchově, nedostatku prostoru k seberealizaci apod.). Článek nejprve představuje závěry dostupných studií k problematice psychické zátěže u sólo rodičů, následně se zaměřuje na teorii veřejněpolitických nástrojů a po nastínění metodologie představuje – na základě provedeného kvalitativního výzkumu – měkké problémy spojené se samoživitelstvím. Následně článek navrhuje veřejněpolitické nástroje, které v interakci s veřejnou správou zajišťují jedinci či komunita a kterými by bylo možné potíže samoživitelství řešit nebo alespoň mírnit: svépomocné skupiny, podporu komunity a víkendovou rodinnou výpomoc.

Hejzlarová, Eva, Měkké aspekty samoživitelství a nástroje veřejné politiky. FSP,_č. 3, 2011
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .