Příjemci sociálního příplatku na datech SILC 2008. Příklad analýzy dopadu zrušení dávky

Robert Jahoda

Hlavním cílem následujícího příspěvku je ukázat, jaké možnosti pro analýzu příjemců sociálního příplatku nám dává databáze SILC. Nejedná se o úplnou deskripci příjemců, vyzdviženy jsou pouze některé zajímavé vlastnosti domácností, které v roce 2007 dostaly sociální příplatek. Pomocí jednoduchého mikrosimulačního modelu se článek dále zaměřuje na ty domácnosti (rozsah a struktura), které by byly postiženy zrušením sociálního příplatku. Příspěvek nemá ambice podrobně analyzovat vliv zrušení sociálního příplatku na sociální situaci domácností, chce pouze ukázat jednu z jeho možných variant. K provedení podrobné analýzy nejsou data šetření SILC zcela vhodná, kromě níže uvedených důvodů pak také proto, že neukazují čtvrtletní příjmy domácností a nevypovídají o zdravotním postižení jejich členů tak, jak by bylo potřeba pro určení nároku na dávku. Jsme si vědomi určitých problémů, které vyplývají z definovaných omezení a které mohou mít vliv na interpretaci výsledků analýz.

Jahoda, Robert, Příjemci sociálního příplatku na datech SILC 2008. Příklad analýzy dopadu zrušení dávky. FSP,_č. 3, 2011
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .