Příjemci sociálního příplatku na základě analýzy dat statistiky rodinných účtů 2008. Příklad analýzy dopadu zrušení dávky

Pavel Kofroň

Sociální příplatek dostane žadatel pouze v případě, že pečuje alespoň o jedno dítě a rozhodný měsíční příjem nepřevyšoval 2násobek životního minima. Do příjmu se nezapočítává výživné, které v rozhodném období platila osoba dítěti, se kterým je pro účely této dávky společně posuzovanou.

Kofroň, Pavel, Příjemci soc. příplatku na zákl. analýzy dat statist. rodinných účtů 2008. Příklad analýzy dopadu zrušení dávky. FSP,_č. 3, 2011
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .