Co přineslo setkání lidí se zkušeností s chudobou a sociálním vyloučením

Šárka Pólová

Druhé Národní setkání lidí se zkušeností s chudobou a sociálním vyloučením se uskutečnilo 15. a 16. dubna v Brně. Jeho sedmnácti účastníkům, kteří chudobu a sociální vyloučení zažili na vlastní kůži, umožnilo vyjádřit názory na to, nakolik jim integrační služby pomohly se začleňováním do běžného života, a posoudit klady a nedostatky jejich činnosti. Zatímco výstupy prvního setkání z roku 2010 byly využity k tvorbě podkladů pro nový Národní akční plán sociálního začleňování, to letošní přineslo zpětnou vazbu o působení sociálně-integračních služeb, a to jak pro jejich poskytovatele, tak i zřizovatele, donátory a v konečném důsledku celou společnost. Zobecnění zkušeností uživatelů služeb, kteří při řešení své konkrétní životní situace využívali jejich různé kombinace, poslouží k poznání kladů a nedostatků systému jako celku. Přínosem akce je také to, že uživatelé služeb jejím prostřednictvím získávají možnost aktivně se zapojit do debaty o dalších možnostech systémového řešení sociálního vyloučení.

Pólová, Šárka, Co přineslo setkání lidí se zkušeností s chudobou a sociálním vyloučením. FSP,_č. 4, 2011
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .