Informační systém o průměrném výdělku aneb případ (ne)povedených odhadů

Roman Pavelka

Příspěvek se zabývá problémy ve zpracování a uveřejňování výsledků statistického šetření ISPV, které je resortním statistickým šetřením MPSV ČR. MPSV ČR využívá výsledků statistického šetření ISPV ke sledování a řízení vhodné mzdové a příjmové politiky a dalších sociálních otázek. Cílem příspěvku je upozornit na dlouhodobě neřešené nesprávnosti při zpracování výsledků tohoto šetření. Na počátku výdělkového šetření vstupují informace o konkrétních lidech – zaměstnancích. Na konci zpracování mzdových a personálních dat, která byla získána v rámci šetření ISPV, jsou tabulky výsledků s chybějícími odhady četností, s indexy výdělků s nejasnou interpretací a odlišnými regionálními odhady. Tento stav trvá již téměř jednu desítku let a není žádná šance tyto zbytečné problémy napravit. Jakoukoliv spolupráci či pomoc ve směru zkvalitňování MPSV ČR neumožňuje.

Pavelka, Roman, Informační systém o průměrném výdělku aneb případ (ne)povedených odhadů. FSP,_č. 4, 2011
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .