Ke změnám v zákoně o důchodovém pojištění účinným po 30. září 2011

Martin Holub

Dne 22. července 2011 byl ve Sbírce zákonů jako reakce na nález Ústavního soudu z března roku 2010, který zrušil § 15 zákona o důchodovém pojištění, zveřejněn dlouho očekávaný a diskutovaný zákon č. 220/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. V tomto článku detailněji analyzujeme, jak se zákonodárci s rozhodnutím Ústavního soudu vypořádali a jaké další významné změny zákon č. 220/2011 Sb. přináší.

Holub, Martin, Ke změnám v zákoně o důchodovém pojištění účinným po 30. září 2011. FSP,_č. 4, 2011
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .