Zdravotní postižení a jeho modely se zaměřením na sluchové postižení

Eva Liberdová

Článek si klade za cíl informovat o způsobech chápání a pojímání zdravotního postižení, na jehož základě jsou jedinci se zdravotním znevýhodněním definováni. V závislosti na uplatněném přístupu k nim společnost zaujímá postoj a hledá, jak je začlenit do společnosti.

Liberdová, Eva, Zdravotní postižení a jeho modely se zaměřením na sluchové postižení. FSP,_č. 4, 2011
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .