Krize otevřela nový prostor pro diskriminaci

Podle zprávy ILO „Equality at work: The continuing challenge“ se množí stížnosti na diskriminaci v oblasti práce a zaměstnávání, která v období zhoršených ekonomických podmínek získala na variabilitě a jejíž důvody se znásobily. V období útlumu ekonomiky není na antidiskriminaci a práva pracovníků kladen dostatečný důraz. Výtah z tohoto materiálu přináší nejdůležitější zjištění.

Krize otevřela nový prostor pro diskriminaci. FSP,_č. 5, 2011
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .