Transformace pobytových sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením: dosavadní vývoj, existující mýty a pasti a ekonomické podmínky jejich poskytování

Antonín Janýška

Transformace pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením je ojedinělý, nepřetržitý a dlouhotrvající proces, který si zaslouží vysokou pozornost celé naší společnosti. Úspěch transformace záleží na úrovni společenského vědomí, na prioritách politiků a na ekonomických možnostech společnosti. Nyní, po dvou desítkách let, se opakuje příležitost, abychom konečně vytvořili funkční „návod“ k tomu, jak pro lidi s postižením vytvořit kvalitní podmínky k normálnímu životu. První příležitost k provedení zásadních změn v sociálních službách posttotalitní české společnosti přinesla devadesátá léta minulého století. Druhá příležitost byla nastartována zahájením pilotního projektu MPSV ČR „Podpora transformace sociálních služeb“ (dále jen „pilotní projekt“) v roce 2007. Projekt je hrazen z Evropského sociálního fondu a investiční prostředky jsou čerpány z Integrovaného operačního programu. Do projektu se mohly zapojit všechny kraje ČR. S vybranými poskytovateli pobytových sociálních služeb mohou vybudovat moderní „vzorová“ pracoviště pro potřeby svých uživatelů, aniž by vstupní investice zatížily krajské rozpočty. Protože projekt má charakter pilotního projektu, měl by sloužit jako vzor pro budování i následný provoz a financování všech poskytovatelů sociálních služeb.

Janýška, Antonín, Transformace pobytových sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením. FSP,_č. 5, 2011
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .