Jaké typy sociálních služeb jsou zaměřeny na podporu rodin?

Pavel Bareš

Rodinná politika a sociální politika představují dva odlišné, i když v řadě ohledů se překrývající institucionální systémy. Sociální služby pak představují významný subsystém sociální ochrany a jako takové reprezentují specifický okruh nástrojů pro dosahování některých cílů sociální politiky. V tomto článku je pozornost soustředěna především na souvislosti mezi rodinnou politikou a oblastí sociálních služeb. I mezi nimi totiž existuje značný překryv. Povaha vztahů mezi nimi je nicméně v určitých ohledech poměrně komplikovaná a současně je někdy poměrně obtížné přesněji určit hranici mezi nimi.

Bareš, Pavel, Jaké typy sociálních služeb jsou zaměřeny na podporu rodin FSP,_č. 6, 2011
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .