Výplata dávek v hmotné nouzi formou poukázek

Romana Provazníková

V článku jsou prezentovány výsledky dotazníkového šetření uskutečněného v únoru 2011 mezi obcemi způsobilými k vyplácení dávek pomoci v hmotné nouzi formou poukázek. Tuto formu vyplácení dávek umožňuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Dávky tvoří příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. Věcné plnění je možné v případě příspěvku na živobytí a mimořádné okamžité pomoci. U těchto dávek je na rozhodnutí plátce (pověřené obecní úřady a obce s rozšířenou působností), zda je bude vyplácet v peněžní formě nebo v kombinaci výplaty formou poukázek a hotovosti. Výsledky průzkumu jsou zajímavé i v kontextu nových záměrů MPSV, které připravuje zavedení tzv. sociální karty, která způsob výplaty dávek poukázkami může do budoucna nahradit.

Provazníková, Romana, Výplata dávek v hmotné nouzi formou poukázek. FSP,_č. 6, 2011
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .