Analýza penzijního připojištění se státním příspěvkem: současnost a budoucnost

Jan Molek, Petra Molková

Penzijní připojištění se státním příspěvkem patří v České republice k oblíbeným produktům. Podle Asociace penzijních fondů ČR evidovaly penzijní fondy k 30. 9. 2011 cca 4,57 mil. účastníků,  kteří u nich měli uloženo cca 227,931 mld. Kč. Penzijní fondy dlouhodobě vykazují stabilní mírně kladné hospodaření, ovšem za cenu nízkých výnosů, po započtení inflace však výsledky už tak  pozitivně nevycházejí. Výnos připisovaný účastníkům zpravidla osciluje kolem inflace, za což mohou omezení ze strany státu spolu s vysokými náklady penzijních fondů. Penzijní připojištění se  státním příspěvkem v existující podobě neplní svou primární funkci a bez významné podpory státu není ani schopno konkurovat podílovým fondům životního cyklu či dalším produktům,  nabízeným na finančním trhu. Zůstane-li i v budoucnu jedním z pilířů důchodového zabezpečení, bude nezbytné ho zásadním způsobem reformovat. Obsahem článku je proto vedle analýzy  stávajícího stavu i rámcové vymezení potřebných reforem.

Molek, Jan, Analýza penzijního připojištění se státním příspěvkem_současnost a budoucnost. FSP,_č. 1, 2012
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .