Sociální konstrukce zaměstnávání osob s psychiatrickou diagnózou

Josef Horňáček, Vlasta Janská

Na trhu práce hledají hůře uplatnění lidé patřící do rizikových skupin. Jednu z nich tvoří osoby se zdravotním znevýhodněním. Z této skupiny bývají často opomíjeni lidé s psychickými obtížemi. V  článku chceme zprostředkovat pohled jednotlivců z této skupiny na možnost pracovního uplatnění, stejně jako názory a zkušenosti zaměstnavatelů a pomáhajících pracovníků. Cílem naší pilotní  studie je zodpovědět otázku: „Jak je zaměstnávání lidí s psychiatrickou diagnózou sociálně konstruováno pohledem vybraných aktérů trhu práce?“

Horňáček, Josef, Sociální konstrukce zaměstnávání osob s psychiatrickou diagnózou. FSP,_č. 1, 2012
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .