Z výsledků výzkumu v roce 2011

6.4.2012
Vědecko-výzkumná činnost VÚPSV, v. v. i., v roce 2011 navazovala na činnost instituce v předchozích obdobích. Byla realizována v rámci […]