Kvalita života osob pečujících o osoby s přiznaným příspěvkem na péči ve III. a IV. stupni závislosti

Radana Kroutilová Nováková, Eva Jandzíková

Podpora péče v přirozeném sociálním prostředí, vycházející z principu pevné vazby člověka s jeho domovem, tvoří základní předpoklad poskytování kvalitních sociálních služeb. Vedle terénní péče,  zajišťované profesionály, zabezpečují péči v přirozeném sociálním prostředí neformální, laičtí, pečovatelé. Tito jedinci na sebe přejímají primární odpovědnost za každodenní péči o své  blízké či vzdálené příbuzné a přátele. Předkládaný text se opírá o výsledky dotazníkového šetření zaměřeného na kvalitu života osob pečujících o osoby starší 18 let, kterým byl přiznán příspěvek na péči ve III. a IV. stupni závislosti, realizovaného ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností ve Veselí nad Moravou.

Kroutilová, Radana, Kvalita života osob pečuj. o osoby s přiznaným příspěv. na péči ve III. a IV. stupni závislosti. FSP,_č. 2, 2012
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .