Podpora a rozvoj podnikání osob nad 50 let: evaluační studie sociálního experimentu formou akčního výzkumu

Ondřej Hora, Miroslav Suchanec

Stať prezentuje evaluační studii české části mezinárodního projektu „Social Experimentation for Active Ageing” (VS/2010/0045) zaměřeného na podporu osob starších 50 let. Cílem české části  projektu bylo realizovat a zhodnotit formou akčního výzkumu projekt malého rozsahu zaměřený na podporu podnikání nezaměstnaných starších 50 let. Projekt byl realizován ve spolupráci  VÚPSV, Jihočeské hospodářské komory a Úřadu práce v Českých Budějovicích. Součástí programu byly aktivity podporující motivaci účastníků k podnikání, vzdělávací program a individuální  poradenství a workshopy zaměřené na podporu podnikajících. Ve srovnání s kontrolní skupinou bylo dosaženo pozitivního efektu na zahájení podnikání, zatímco efekt na zaměstnanost byl stejný  jako v kontrolní skupině. Podle účastníků programu a realizátorů projektu došlo během projektu ke zvýšení lidského kapitálu (např. získané znalosti) a sociálního kapitálu (např. navázané  kontakty) účastníků.

Hora, Ondřej, Podpora a rozvoj podnikání osob nad 50 let_evaluační studie soc. experim. form. akč. výzkumu. FSP,_č. 2, 2012
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .