K vybraným aspektům připravovaného systému dlouhodobé sociálně zdravotní péče

Ladislav Průša

Jednou z oblastí, kterým věnuje Evropská unie pozornost v oblasti systémů sociální ochrany obyvatelstva, je problematika dlouhodobé péče. Tento systém v naší zemi není doposud legislativně  upraven, nicméně všechny jeho stěžejní prvky existují a v zásadě fungují. Problém, který je nutno vyřešit, spočívá v propojení základních mechanismů jejich organizace, financování a řízení tak,  aby se zvýšily synergické efekty vyplývající z jejich vzájemného působení. Tyto otázky se pokouší vyřešit návrh věcného záměru zákona upravujícího otázky dlouhodobé sociálně zdravotní péče.

Průša, Ladislav, K vybraným aspektům připravovaného systému dlouhodobé sociálně zdravotní péče. FSP,_č. 3, 2012
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .