Ke změnám v důchodovém systému po tzv. velké důchodové reformě

Martin Holub

V čísle 4/2011 Fóra sociální politiky jsme se zabývali změnami v důchodovém systému, které přinesla tzv. malá důchodová reforma, nyní analyzujeme změny v důchodovém systému, které  nastanou úplnou účinností zákona č. 426/2011Sb., o důchodovém spoření, který byl přijat na konci roku 2011.

Holub, Martin, Ke změnám v důchodovém systému po tzv. velké důchodové reformě. FSP,_č. 3, 2012
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .