Může si Evropa dovolit zdravotní a dlouhodobou péči pro své staré obyvatele?

Podle Xenie Scheil-Adlung, koorginátorky zdravotní politiky ILO, lze předpokládat, že určitý podíl starších občanů bude kvůli svému špatnému zdravotnímu stavu nebo postižení potřebovat  zdravotní a dlouhodobou péči. Výdaje na veřejnou zdravotní péči představují po výdajích na důchodové zabezpečení druhou největší položku HDP (v evropských zemích se pohybují od 5,5 % do  8,5 % HDP). Podle prognóz by se v EU měly výdaje na veřejné zdravotnictví zvýšit z 6,4 % HDP v roce 2007 na 8,6 v roce 2060, výdaje na dlouhodobou péči by se mohly v období 2007–2050 více než zdvojnásobit.

Může si Evropa dovolit zdravotní a dlouhodobou péči pro své staré obyvatele FSP,_č. 3, 2012
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .