Očekávané trendy ve vývoji zaměstnanosti. Predikce zaměstnaných osob ve vybraných odvětvích nevýrobní sféry

Ondřej Šimpach, Jitka Langhamrová

V dnešní době je velmi složité odhadovat očekávaný budoucí vývoj zaměstnanosti. Existuje celá řada nepředvídatelných okolností, které mohou mít významný vliv na její vývoj. I přesto je možné  odhadnout budoucí vývoj počtu zaměstnaných osob ve vybraných odvětvích. Právě proto, že z důvodu velké administrativní náročnosti získávání příslušných údajů jsou odhady počtů zaměstnaných osob v konkrétních odvětvích publikovány se značným časovým zpožděním, jsme se pokusili pro vybraná odvětví tento počet odhadnout pro roky 2011 až 2015 za jednotlivá čtvrtletí. V současné době jsou k dispozici vybalancované odhady pro všechna čtvrtletí roku 2010 a přesto, že rok 2012 již probíhá, jsou to poslední dostupné hodnoty. Vzhledem k ekonomickému  zpomalení, ke kterému došlo v roce 2009, se v národním hospodářství pro rok 2011 očekával mírně rostoucí trend a s tím spojený mírný nárůst počtů zaměstnaných osob v nejdůležitějších  oblastech nevýrobní sféry, konkrétně ve veřejné správě, obraně a sociálním zabezpečení, ve vzdělávání, ve zdravotní a sociální péči a v kulturní, zábavní a rekreační činnosti. Na základě  dosavadního vývoje ekonomiky lze v predikci očekávat, že skutečný nárůst v roce 2011 byl nepatrný a obdobný trend či dokonce stagnace se dá předpokládat i pro roky 2012 až 2015. Vzhledem k  těmto skutečnostem se následná studie pokusí odhadnout dosud neznámé hodnoty počtu zaměstnaných osob v jednotlivých čtvrtletích roku 2011 a též odhadnout jejich vývoj v jednotlivých  čtvrtletích pro roky 2012–2015.

Šimpach, Ondřej, Očekávané trendy ve vývoji zaměst.. Predikce zaměst. osob ve vybr. odvět. nevýrobní sféry. FSP,_č. 4, 2012
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .