Současná politika státu vůči ohluchlým občanům

Eva Liberdová

Článek 8 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením říká, že opatřením osvěty je bojovat proti stereotypům, předsudkům a škodlivým praktikám ve vztahu k osobám se zdravotním  postižením ve všech oblastech života. Týká se to také lidí, kteří během života ohluchnou. V tomto článku se zaměřuji na faktory a praktiky, které jim brání se do běžného života začlenit.

Liberdová, Eva, Současná politika státu vůči ohluchlým občanům. FSP,_č. 4, 2012
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .