Integrace dětí migrantů ze třetích zemí v oblasti vzdělávání v České republice

Jana Vavrečková, Karolína Dobiášová

Článek se zabývá hodnocením integrace a školní úspěšnosti dětí cizinců z třetích zemí, především v průběhu povinné školní docházky v České republice. Při hodnocení tohoto fenoménu autorky  vychází jednak z výsledků mezinárodního šetření OECD PISA a dále z navazujícího kvalitativního šetření formou řízených rozhovorů s řediteli (učiteli) vybraných základních škol v Praze s  nejvyšším zastoupením cizinců ve třídách z roku 2011. Text se zaměřuje především na rodinné a materiální zázemí žáků-migrantů, problémy související s neznalostí jazyka, významem školy a předškolního vzdělávání v integraci žáků-migrantů.

Vavrečková, Jana, Integrace dětí migrantů ze třetích zemí v oblasti vzdělávání v České republice. FSP,_č. 5, 2012
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .