Spokojený zaměstnanec rovná se i spokojený klient

Aleš Kroupa

O zaměstnancích pracujících v pomáhajících profesích a o jejich nelehké pracovní náplni a souvisejících problémech bylo z odborného hlediska napsáno už mnoho. Vedení organizací či pracovních týmů poskytujících sociální nebo zdravotní služby je věc nelehká. Často komplikované vztahy mezi řídícími a řízenými pracovníky ovlivňují pracovní spokojenost jak samotných zaměstnanců, tak  zprostředkovaně i spokojenost klientů, jimž je péče poskytována.

Kroupa, Aleš, Spokojený zaměstnanec rovná se i spokojený klient. FSP,_č. 5, 2012
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .