V Eurozóně hrozí ztráta dalších 4,5 milionu pracovních míst

Ze zprávy „Eurozone job crisis: trends and policy responses“, vypracované institutem ILO (International Institute for Labour Studies), vyplývá, že by počet nezaměstnaných v Eurozóně mohl z  dosavadních 17,4 mil. vzrůst během příštích čtyř let až na 22 mil., pokud se nezmění dosavadní směřování politiky ve všech zemích Eurozóny. Pokud se nepřijmou cílená opatření na posílení  investic v reálné ekonomice, ekonomická krize zesílí a nikdy nenastane ozdravení v oblasti zaměstnanosti.

V Eurozóně hrozí ztráta dalších 4,5 milionu pracovních míst. FSP,_č. 5, 2012
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .