Ženy ve veřejném sektoru jsou více ohroženy ztrátou zaměstnání

Veřejný sektor v zemích EU nabízí mnoho vysoce kvalifikovaných pracovních příležitostí a je hlavním zdrojem zaměstnanosti pro ženy, v poslední době však byly tyto pozice rušeny v důsledku  úsporných opatření. Podle společné studie ILO a EK „Public Sector Adjustment in Europe“ byly ženy pracující ve veřejném sektoru zvlášť silně zasaženy snižováním počtu pracovních míst, mezd a  benefitů, což by mohlo vážně negativně ovlivnit pokrok dosažený v oblasti genderové rovnosti.

Ženy ve veřejném sektoru jsou více ohroženy ztrátou zaměstnání. FSP,_č. 5, 2012
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .