Projekt „Podpora rozvoje sociální ekonomiky“

Dagmar Bodláková

Projekt zaměřený na podporu a rozvoj sociálního podnikání v Praze a realizovaný v období od 1. 7. 2012 do 31. 12. 2014 je podpořen Evropským sociálním fondem z Operačního programu Praha  adaptabilita pod prioritní osou Podpora vstupu na trh práce. Příjemcem dotace je odbor zdravotní a sociální prevence Magistrátu hlavního města Prahy, který k jeho realizaci přizval svoji  příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Praha, které bude sloužit jako místo setkávání a informační a poradenské centrum.

Bodláková, Dagmar, Projekt „Podpora rozvoje sociální ekonomiky“. FSP,_č. 6, 2012
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .