Zastarávání znalostí se stává problémem

Zastarávání kvalifikace je integrální součástí technologického vývoje a některé dříve požadované znalosti nejsou už v další kariéře jedince potřebné. S nárůstem náročnosti a komplexnosti práce  získalo zastarávání kvalifikace na významu a s technologickým pokrokem se bude urychlovat. Lze ho definovat jako míru ztráty znalostí a dovedností nutných k udržení efektivního vykonávání  současných a budoucích pracovních rolí. S cílem získat bližší informace Cedefop v roce 2011 provedl pilotní průzkum „Pilot survey on skill obsolescence among ageing workers: results and findings  from the main phase“, během něhož ve čtyřech státech (Německu, Maďarsku, Nizozemsku a Finsku) zjišťoval, zda pracující ve věku 30–55 let cítí, že jejich znalosti jsou zastaralé nebo  zastarávají. Kromě toho zjišťoval, o jaký typ znalostí jde, kteří lidé jsou zastaráváním kvalifikace ovlivněni a co podniky a tvůrci politiky mohou udělat pro to, aby k tomu nedocházelo.

Zastarávání znalostí se stává problémem. FSP,_č. 6, 2012
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .