Bezprizorní děti – fenomén moderního Ruska

Boris Iljuk

Sociálně-ekonomické a politické události přirozeně přináší i řadu sociálních jevů negativně ovlivňujících život společnosti. K těmto jevům v bývalém SSSR a moderním Rusku patří děti ulice  (bezprizorní děti). Autor analyzuje dopady dětské bezprizornosti po rozpadu bývalého SSSR a podává psychologickou charakteristiku bezprizorních a jejich typologii. Uskutečněná analytická  studie se zabývá efektivitou sociálních programů pomoci dětem ulice.

Iljuk, Boris, Bezprizorní děti – fenomén moderního Ruska. FSP,_č. 1, 2013
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .