Inkluze jako lakmusový papírek českého vzdělávacího systému

Dana Moree

Inkluze je tématem, které je v České republice často dáváno do souvislosti i se sociálním vyloučením. Měla by se stát konceptem, který pomůže sociální vyloučení odstranit. Ze zahraničí víme, že  koncept může fungovat za splnění některých systémových podmínek, které však budou podpořeny i změnou kultury – tedy sdílených hodnot a významů, společného přesvědčení o tom, jak se věci  mají dělat. Inkluze také vyžaduje zapojení celé řady aktérů – od státní správy přes zřizovatele až po konkrétní učitele, ale také rodiče a žáky. Učitelé a jejich důvěra v to, že inkluze může fungovat,  jsou však samozřejmě hráči klíčovými. V článku jsou představeny výsledky kvalitativního výzkumu na téma inkluze ze dvou škol v menším městě ve Středočeském kraji. Po úvodním představení  relevantních teoretických konceptů zasazujících inkluzi do kontextu transformující se země představíme výsledky výzkumu i diskusi zakončenou doporučeními.

Moree, Dana, Inkluze jako lakmusový papírek českého vzdělávacího systému. FSP,_č. 1, 2013
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .