Občanství Evropské unie z pohledu práva EU

Iva Chvátalová

Občanství Evropské unie bylo zavedeno před téměř 20 lety tzv. Maastrichtskou smlouvou, která vstoupila v platnost dne 1. 11. 1993. Na ni poté navázaly další revizní smlouvy, které se konceptu  občanství dotkly rovněž, zejm. Amsterodamská a Lisabonská1. Koncept evropského občanství měl vést k přiblížení Evropské unie občanům a posílení jejich postavení. To souviselo, kromě jiného, s měnícím se charakterem této mezinárodní organizace2, která se postupně orientovala i na další oblasti života než převážně na ekonomickou.

Chvátalová, Iva, Občanství Evropské unie z pohledu práva EU. FSP,_č. 1, 2013
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .