Přínosy rekvalifikačních programů pro začleňování skupin ohrožených nezaměstnaností na český trh práce

Markéta Horáková

Na základě konceptu zaměstnatelnosti a programů pracovního výcviku a vzdělávání se v tomto článku snažíme zhodnotit konkrétní povahu a nastavení programů rekvalifikací v ČR, způsob jejich  realizace a jejich výsledné reálné přínosy pro zaměstnatelnost jejich účastníků (s přihlédnutím k přínosům pro osoby ohrožené nezaměstnaností). Ke zhodnocení designu, realizace a efektů  rekvalifikačních programů jsme využili širokého spektra dostupných metod (analýzy dokumentů, sekundární analýzy kvalitativních a kvantitativních dat). Pro zhodnocení výsledných efektů  aplikujeme metody prostého párování a binární logistické regrese. V závěru předkládáme klíčová doporučení pro zefektivnění rekvalifikačních programů poplatná pro české prostředí.

Horáková, Markéta, Přínosy rekvalif. progr. pro začleň. skupin ohrož. nezaměst. na český trh práce. FSP,_č. 1, 2013
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .