Družstva mohou mladým lidem nabídnout lepší budoucnost

Mnoho dnešních mladých lidí se na trhu práce setkává s vysokou nezaměstnaností, neaktivitou nebo nekvalitním zaměstnáním či s vysokou mírou chudoby při práci. Družstevní forma podniků jim poskytuje možnost najít pracovní místo v podnicích, které se často řídí vlastními hodnotami, jako členové se vyjadřovat k otázkám jejich řízení a případně získat zkušenosti pro vlastní samostatnou výdělečnou činnost.

Družstva mohou mladým lidem nabídnout lepší budoucnost. FSP,_č. 2, 2013
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .