Evropská referenční a expertní síť odborného vzdělávání (Refernet)

Marta Salavová

Je klesající zájem o učňovské obory problémem, který postihuje pouze Českou republiku, nebo se s ním setkaly už jiné evropské země? Jak se liší systém odborného vzdělávání u nás od jiných  evropských zemí? Jak se změnil v uplynulých letech a jaké informace o odborném vzdělávání u nás máme? Co můžeme udělat pro jeho rozvoj? Na tyto a další otázky týkající se odborného  vzdělávání odpovídá ve svých aktivitách evropská síť Refernet (Evropská referenční a expertní síť odborného vzdělávání) a její národní zastoupení. Síť zaměřenou na sdílení informací a zkušeností v oblasti odborného vzdělávání založil v roce 2002 Cedefop – Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání a přípravy. Česká republika se do sítě zapojila v roce 2004 po svém vstupu do EU.

Salavová, Marta, Evropská referenční a expertní síť odborného vzdělávání (Refernet). FSP,_č. 2, 2013
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .