Přístup občanů se sluchovým postižením k dostupným službám komerčních subjektů

Eva Liberdová

V září 2012 jsem se jako porotce zúčastnila soutěže Banka bez bariér a hodnotila jsem 6 největších retailových bank, které splňují kritéria pokrytí pobočkami v regionu. Hodnotila jsem jejich služby a jejich komunikaci se sluchově postiženými občany – vstřícnost, komunikaci a bezbariérovost. Finančních produktů a jejich cen se hodnocení z pohledu osob se sluchovým postižením netýkalo.  Má zjištění z testování bank přináší tento článek. Uváděná doporučení jsou platná nejen pro bankovní sektor, nýbrž mohou být aplikována také při zajišťování přístupnosti a dostupnosti služeb a  zboží při poskytování různými dalšími komerčními subjekty.

Liberdová, Eva, Přístup občanů se sluchovým postižením k dostupným službám komerčních subjektů. FSP,_č. 2, 2013
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .