Seminář o francouzském a českém systému denní péče o děti do šesti let

Jana Paloncyová

Ve dnech 14. a 15. března 2013 pořádal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., v rámci projektu Nové formy denní péče o děti v České republice financovaného z ESF prostřednictvím OP  LZZ a ze státního rozpočtu ČR českofrancouzský seminář „Formy denní péče o děti do 6 let v České republice a ve Francii“. Cenným přínosem semináře byla přítomnost zástupců Pokladny  rodinných dávek z Marseille vedených jejím ředitelem Jean-Pierre Soureillat. Tato instituce má v každém francouzském departementu za úkol nejen výplatu sociálních dávek včetně dávek pro  rodiny, ale je zodpovědná i za služby pro rodiny, a to ve formě vyplácení finančních příspěvků na služby (např. hlídání dětí) nebo reakce na podněty pro zřízení určitých typů služeb, případně  vydávání akreditací jejich poskytovatelům.

Paloncyová, Jana, Seminář o francouzském a českém systému denní péče o děti do šesti let. FSP,_č. 2, 2013
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .