Význam investic do starších pracovníků

Je obecně známou skutečností, že evropská pracovní síla stárne. Snad méně známé je, že přístup ke stárnutí se mění k lepšímu. Místo aby se na evropskou pracovní sílu pohlíželo jako na  demografickou časovanou bombu s velmi negativními důsledky, stále častěji se o ní hovoří jako o „stříbrné ekonomice“, která může posílit vývoj a přinést nové možnosti ekonomického růstu.

Význam investic do starších pracovníků. FSP,_č. 2, 2013
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .